Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
TESTY WIEDZY PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ PIELĘGNIARSTWO OKRES TERMINALNY ŁAGODZENIE BÓLU

Opieka paliatywna - test wiedzy dla pielęgniarek

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 12 maja 2021
Opieka paliatywna - test wiedzy

Wiedza z zakresu opieki paliatywnej jest niezbędna dla każdej pielęgniarki niezależnie od miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. Z powodu wielu chorób cywilizacyjnych i dynamicznie starzejącego się społeczeństwa, niemal na każdym oddziale szpitalnym, przebywają chorzy w okresie terminalnym.