Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE ŻYWIENIE DOJELITOWE STWARDNIENIE ROZSIANE

Wpływ odżywiania w terapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

30 września 2018

Stwardnienie rozsiane może przybierać trzy formy: rzutowo-reemisyjne, łagodne i postępujące. Jest to choroba przewlekła i wymaga wielostronnego leczenia. W związku z tym, zaraz po farmakologii i rehabilitacji wymienia się właściwie odżywianie pacjenta. Podkreśla się, że prawidłowe żywienie może wpłynąć na rozwój stwardnienia rozsianego oraz występowanie dolegliwości mu towarzyszących.

W artykule autorzy przedstawili, jaki wpływ ma odżywianie na terapię pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Podkreślili, że dieta chorego powinna być zbilansowana i dostosowana do jego indywidualnych potrzeb. Jednocześnie zaznaczyli, że posiłki powinny być bogatoenergetyczna i bogatobiałkowa. Prócz tego musi dostarczać pozostałe składniki odżywcze – węglowodany, tłuszcze, witaminy i sole mineralne. W tekście wymienili drogi podawania pokarmu w żywieniu dojelitowym, które jest głównym sposobem żywienia wśród osób ze stwardnieniem rozsianym. Przedstawili podstawowe zalety doustnych suplementów pokarmowych.