Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO NOWORODEK DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE WCZEŚNIAKI OPIEKA NAD WCZEŚNIAKIEM PORÓD PRZEDWCZESNY

Opieka i pielęgnacja nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie

dr n. o zdr. Martyna Mączka, 27 kwietnia 2021
Opieka i pielęgnacja nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie

Noworodek urodzony przedwcześnie to według literatury dziecko urodzone przed 37. tygodniem ciąży. Wyróżniamy wcześniaki: ekstremalne, skrajne oraz średnie – podział ten odnosi się do przedziału wieku ciążowego, w którym dziecko przychodzi na świat. Biorąc pod uwagę masę urodzeniową, możemy je podzielić na te z małą, bardzo małą lub ekstremalną masą urodzeniową. Im dziecko jest mniejsze, jego wiek niższy, a stan kliniczny mniej stabilny, tym poważniejsze zadania przed personelem medycznym oraz rodzicami.

Organizacja życia domowego z noworodkiem urodzonym przedwcześnie, jego pielęgnacja, funkcjonowanie, nadzór nad jego prawidłowym rozwojem są wyzwaniem dla jego opiekunów. Przy wypisie ze szpitala bardzo istotne jest otrzymanie jasnych zaleceń co do dalszych wizyt specjalistycznych oraz postępowania w warunkach domowych. Rodzice na każdym etapie powinni czuć wsparcie, otrzymać rzetelne wskazówki zgodnie z aktualną wiedzą, które pozwolą im odnaleźć się w codziennym funkcjonowaniu. 

Jednym z podstawowych aspektów jest bezpieczny sen wcześniaka. W wypisach placówek medycznych rekomendowane jest stosowanie monitorów oddechu. Urządzenie to powinno spełniać wymogi rynkowe, należy je zamontować pod materacykiem dziecka. Materac powinien być względnie twardy, nie używamy poduszek ani zbędnych okryć w łóżeczku. Do snu dziecko powinno być ułożone na plecach i okryte w bezpieczny sposób, ograniczając jego przegrzanie oraz wychłodzenie. Temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 21°C, a wilgotność powietrza oscylować ok. 50%.