Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE WCZEŚNIACTWO NOWORODEK WCZEŚNIAK

Wczesne powikłania wcześniactwa

26 marca 2021

W Polsce każdego roku przedwcześnie, czyli między ukończonym 22. a 37. tygodniem ciąży, rodzi się około 28 tys. noworodków. Dzieci urodzone przedwcześnie, tzw. wcześniaki, wymagają długotrwałej opieki neonatologicznej i obarczone są ryzykiem wystąpienia powikłań.

Powikłania wcześniactwa mogą być następstwem samego porodu przedwczesnego, jak również działań medycznych podjętych w celu ratowania życia przedwcześnie urodzonego noworodka. Powikłania mogą mieć charakter wczesny i wystąpić w pierwszych dobach życia dziecka lub późny, objawiając się w kolejnych miesiącach lub latach życia. Ze względu na tydzień ciąży, w którym urodził się noworodek, wyróżnia się noworodki ekstremalnie niedojrzałe (urodzone przed 28. tygodniem ciąży), noworodki bardzo niedojrzałe (urodzone między 28. a 32. tygodniem ciąży) i późne wcześniaki (urodzone między 34. a 37. tygodniem ciąży).