PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT PIELĘGNIARSTWO ŻYWIENIE PEDIATRIA OPIEKA NAD NOWORODKIEM ŻYWIENIE NIEMOWLĄT ŻYWIENIE WCZEŚNIAKA NIEMOWLĘ WCZEŚNIAK TOP
trending_flat
Badania sposobu żywienia niemowląt. Żywienie naturalne wcześniaków

Ogromny postęp w intensywnej opiece i terapii neonatologicznej pozwala obecnie na utrzymanie przy życiu dzieci z niewiarygodnie (ILBW) i ekstremalnie (ELBW) niską urodzeniową masą ciała. Oprócz nowoczesnych metod wentylacji mechanicznej i zasad postępowania terapeutycznego, a także leków nowej generacji, istotne znaczenie ma wprowadzenie leczenia żywieniowego, które decyduje o przeżyciu i dalszym prawidłowym rozwoju tej grupy dzieci. Żywienie stanowi jednak problem jakościowy i ilościowy ze względu na niedojrzałość wcześniaków.

Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii celem żywienia noworodków z bardzo małą masą ciała jest osiągnięcie wzrostu porównywalnego ze wzrostem wewnątrzmacicznym w trzecim trymestrze ciąży.

Aby przeczytać ten 

i wiele innych artykułów,

potrzebujesz pełnego dostępu.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej