Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT PIELĘGNIARSTWO ŻYWIENIE PEDIATRIA OPIEKA NAD NOWORODKIEM ŻYWIENIE NIEMOWLĄT ŻYWIENIE WCZEŚNIAKA NIEMOWLĘ WCZEŚNIAK

Badania sposobu żywienia niemowląt. Żywienie naturalne wcześniaków

17 listopada 2020

Ogromny postęp w intensywnej opiece i terapii neonatologicznej pozwala obecnie na utrzymanie przy życiu dzieci z niewiarygodnie (ILBW) i ekstremalnie (ELBW) niską urodzeniową masą ciała. Oprócz nowoczesnych metod wentylacji mechanicznej i zasad postępowania terapeutycznego, a także leków nowej generacji, istotne znaczenie ma wprowadzenie leczenia żywieniowego, które decyduje o przeżyciu i dalszym prawidłowym rozwoju tej grupy dzieci. Żywienie stanowi jednak problem jakościowy i ilościowy ze względu na niedojrzałość wcześniaków.

Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii celem żywienia noworodków z bardzo małą masą ciała jest osiągnięcie wzrostu porównywalnego ze wzrostem wewnątrzmacicznym w trzecim trymestrze ciąży.