Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024

Codziennie na całym świecie rodzi się przedwcześnie ponad 41 tys. dzieci, łącznie stanowią one około 13 mln niemowląt rocznie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa wcześniaka jako dziecko urodzone między 22. a 37. tygodniem ciąży. Jest to bardzo różnorodna grupa dzieci, obejmująca zarówno te, które są skrajnie niedojrzałe i trudne do utrzymania przy życiu (noworodki urodzone przed ukończeniem 28. tyg. ciąży z urodzeniową masą ciała poniżej 1000 g), jak i te, które rodzą się blisko terminu (urodzone między 34. a 37. tyg. ciąży).