Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PRAKTYKA ZAWODOWA PO DYŻURZE STRES W PRACY

Odporność psychiczna i radzenie sobie ze "stresem" w pracy pielęgniarki i położnej

null
Marzena Jankowska, 13 grudnia 2022
Odporność psychiczna i radzenie sobie ze "stresem" w pracy pielęgniarki i położnej

Parę lat temu (2002-2005) w ramach działań Komisji Europejskiej w 10 krajach zostało przeprowadzone bardzo ciekawe badanie dotyczące udziału “stresu” w pracy pielęgniarek (wkrótce wyjaśnię dlaczego pojęcie stres zostało ujęte w cudzysłowie).