Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI ZABURZENIA PSYCHICZNE PERSONEL MEDYCZNY

NIL: Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów

4 września 2023
NIL: Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów

Ministerstwo Zdrowia przekaże środki na bezpośrednią interwencję kryzysową, porady psychologiczne i sesje terapii indywidualnej dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych. Program zakłada również długofalową edukację poprzez przygotowanie i dostęp do materiałów dydaktycznych.