Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
POŁOŻNICTWO KARMIENIE PIERSIĄ PORÓD OPIEKA OKOŁOPORODOWA PIERWORÓDKA

Znaczenie stresu i poczucia własnej skuteczności dla podtrzymania wyłącznego karmienia piersią przez 6 miesięcy wśród pierworódek – badania przekrojowe

2 kwietnia 2019

Promowanie wyłącznego karmienia piersią jest jednym z ważnych celów opieki zdrowotnej. Zarówno stres, jak i specyficzne poczucie własnej skuteczności związanej z karmieniem piersią (PWS-KP) mogą być istotnymi predyktorami czasu wyłącznego karmienia piersią, co więcej – personel medyczny może skutecznie na nie oddziaływać.

Autorzy teksu skupiają się na badaniu, które sprawdza związki między poczuciem własnej skuteczności w karmieniu piersią a poziomem stresu oraz ich znaczeniem dla czasu trwania wyłącznego karmienia piersią wśród kobiet po pierwszym porodzie. Poczucie własnej skuteczności w karmieniu piersią mierzono za pomocą polskiej adaptacji Breastfeeding Self - Efficacy Scale - Short Form (BSES-SF). Badanie wykazało, iż wyłączne karmienie piersią przez 6 miesięcy wiąże się z poczuciem własnej skuteczności w karmieniu piersią, nie stwierdzono bezpośrednich związków z żadnym ze wskaźników stresu. W badaniu wykazano także korelacje pomiędzy stresem a PWS-KP. Wnioski. Wzmacnianie poczucie własnej skuteczności związanej z karmieniem piersią u matek oraz redukcja stresu mogą przyczynić się do podtrzymania wyłącznego karmienia piersią przez kobietę. Realizowanie tych zadań stanowi ważny element profesjonalnej opieki zdrowotnej zarówno w opiece okołoporodowej, jak i przy okazji standardowej opieki medycznej w pierwszym półroczu życia dziecka.