Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA LECZENIE BÓLU

MZ: Nowy standard leczenia bólu

12 lutego 2023
Ministerstwo Zdrowia: Nowy standard leczenia bólu

Opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia określa i wprowadza standard przy rozpoznawaniu, leczeniu i monitorowaniu bólu, niezależnie od jego przyczyny.