Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE LECZENIE RAN PIELĘGNIARSTWO ŁAGODZENIE BÓLU RANY PRZEWLEKŁE

Leczenie przeciwbólowe rany przewlekłej

28 stycznia 2022
Leczenie przeciwbólowe rany przewlekłej

Każda osoba i każda rana wymagają indywidualnego planu postępowania – niedający się opanować ból powinien być sygnałem do natychmiastowej zmiany tego planu.

Leczenie miejscowe 

Miejscowe leczenie bólu powinno się opierać na prostych zasadach, poczynając od oceny bólu związanego z raną, a kończąc na poszukiwaniu jego przyczyny. Pacjent powinien uzyskać pełną informację dotyczącą leczenia miejscowego i narzędzi oceny bólu, a ich wybór powinien być wspólną decyzją pacjenta i lekarza.