Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ BÓL LECZENIE BÓLU

Skuteczne leczenie bólu

9 lutego 2012

Kiedy człowiek nie może kontrolować swojego bólu, rodzi się uczucie bezradności i braku nadziei. Co zrobić, by wyrwać się z bólowej spirali? Na czym polega skuteczne leczenie? I jak miarodajnie ocenić jego nasilenie?