Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024

Dyspareunia, pochwica i wulwodynia to seksualne zespoły bólowe. Inne określenia tych stanów to „ból penetracyjny” lub „ból narządów płciowych”. Problemy tej grupy dysfunkcji seksualnych to m.in.: brak możliwości penetracji pochwy, ból przy próbach penetracji, dyskomfort podczas aktywności seksualnych.

Dyspareunia to ból występujący podczas stosunku seksualnego lub krótko po jego zakończeniu; problem może dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Pochwica to skurcz mięśni otaczających pochwę. Wulwodynia to przewlekły zespół bólowy sromu, występujący przy braku istotnych zmian chorobowych; objawy towarzyszące mogą często powracać. W artykule autor opisał każdy z wyżej wymienionych seksualnych zespołów bólowych, podając ich rodzaje, objawy, przyczyny, sposoby rozpoznania zaburzeń oraz możliwości leczenia.