Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE LECZNIE BÓLU CHIRURGIA BÓL BÓL POOPERACYJNY LEKI PRZECIWBÓLOWE

Spojrzenie na leczenie bólu pooperacyjnego

14 kwietnia 2010

Każdego roku u 10% społeczeństwa wykonuje się różnego rodzaju zabiegi operacyjne. W tej grupie 30–75% doświadcza uczucia bólu, od umiarkowanego do bardzo silnego. Lęk przed bólem odczuwa większość chorych oczekujących na operację. Dowodzi to, że dotychczas stosowane metody zwalczania bólu pooperacyjnego były nieskuteczne.