Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE LECZENIE RAN PIELĘGNIARSTWO OPIEKA PIELĘGNIARSKA LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH PROCES GOJENIA SIĘ RAN

Leczenie ran – opieka pielęgniarska

mgr Brygida Frymark, 6 września 2021
Leczenie ran – opieka pielęgniarska

“Rana” to pojęcie, które ściśle związane jest z procesem gojenia i leczenia rany. Proces gojenia się rany to naturalne zjawisko naprawcze organizmu, niezależnie od czynników je wywołujących. Natomiast leczenie rany to wszystkie czynności wspomagające gojenie rany, podejmowane przez wykwalifikowany personel medyczny. 

Rany przewlekłe, gojące się dłużej niż 8 tygodni wymagają od zespołów leczących wiedzy na temat złożonych procesów gojenia się rany i czynników mających wpływ na ten proces. Czynniki wpływające na proces leczenia ran dzielimy na ogólne i miejscowe.