Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE LECZENIE RAN PIELĘGNIARSTWO RANY PRZEWLEKŁE LECZENIE ODLEŻYN OPATRUNKI

Prowadzenie terapii ran i zmiana opatrunków

19 sierpnia 2021
Prowadzenie terapii ran i zmiana opatrunków

W pierwszej części artykułu została omówiona klasyfikacja ran, prognozowanie gojenia ran - wraz z opisem roli pielęgniarki w tym obszarze. Podkreślono istotną rolę szczegółowego wywiadu z pacjentem, w celu wdrożenia odpowiedniego planu pielęgnacji. Zostały opisane również elementy składające się na ocenę rany, takie jak umiejscowienie, rozmiar, brzegi, głębokość oraz dno rany.

Przeczytaj pierwszą część artykułu: Klasyfikacja i ocena ran

Zakażenie 

Zakażenie rany powoduje spowolnienie procesu gojenia, a nawet może doprowadzić do zwiększenia uszkodzenia rany, dlatego umiejętność zdiagnozowania zakażenia jest bardzo istotna. Do typowych symptomów zakażenia zaliczamy m.in.: zaczerwienienie, nadmierne ucieplenie miejsca rany wraz z towarzyszącym obrzękiem, nasilenie wysięku, obecność nieprzyjemnego zapachu, a także pojawienie się bólu.