Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE LECZENIE RAN PIELĘGNIARSTWO NEUROPATIA CUKRZYCOWA CUKRZYCA TYPU 2 CUKRZYCA TYPU 1

W jaki sposób pielęgniarka może prowadzić profilaktykę neuropatii cukrzycowej

dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka, 27 czerwca 2021
W jaki sposób pielęgniarka może prowadzić profilaktykę neuropatii cukrzycowej

Wraz ze wzrostem liczby osób chorych na cukrzycę rośnie także liczba jej powikłań. Najczęstszym powikłaniem neurologicznym cukrzycy jest neuropatia cukrzycowa. Może ona dotyczyć każdej części obwodowego układu nerwowego. Ryzyko jej wystąpienia wzrasta wraz z czasem trwania cukrzycy i nasileniem hiperglikemii. Sporadycznie neuropatia może pojawić się także w sposób nagły, wywołana hipoglikemią. Powikłanie to może wystąpić u wszystkich osób chorujących na cukrzycę typu 2 oraz u pacjentów z cukrzycą typu 1 trwającą co najmniej 5 lat. Już w momencie rozpoznania cukrzycy neuropatię można stwierdzić u 7,5% pacjentów, a po 25 latach trwania cukrzycy dotyczy ona ponad 50% chorych.

Czynniki wpływające na powstanie neuropatii cukrzycowej 

Hiperglikemia jest głównym czynnikiem, który powoduje uszkodzenie nerwów, jak też nasilenie i przyspieszenie miażdżycy tętnic kończyn dolnych. Oprócz hiperglikemii, która występuje w stanie przedcukrzycowym i w przebiegu cukrzycy typu 2., rozwojowi miażdżycy sprzyjają następujące czynniki: zaburzenia lipidowe, insulinooporność, dysfunkcja śródbłonka.