Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE LECZENIE RAN PIELĘGNIARSTWO LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH GOJENIE SIĘ RAN RANA POOPERACYJNA OWRZODZENIA

Klasyfikacja i ocena ran

12 sierpnia 2021
Klasyfikacja i ocena ran

Pojęcie “rana” jest ściśle związane z dwoma procesami: gojeniem się rany i jej leczeniem. Pierwszy z nich jest naturalnym zdarzeniem naprawczym, które organizm przeprowadza samodzielnie, niezależnie od czynnika wywołującego ranę. Drugi zaś to wszelkie czynności, które podejmuje wykwalifikowany personel medyczny, aby wspomóc gojenie rany. 

W piśmiennictwie funkcjonuje szczegółowy opis podziału ran ze względu na czynnik wywołujący, w którym wyróżniamy rany: mechaniczne/urazowe, termiczne/chemiczne, owrzodzeniowe, jednak dla praktyków istotny jest podział uwzględniający czas trwania procesu gojenia. Opierając się na tym kryterium, rany dzielimy na ostre i przewlekłe.