Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.02.2024

Przejdź do księgarni

AKTUALNOŚCI LECZENIE RAN SKALA TILI

Warto wiedzieć – nowy wskaźnik terapeutyczny miejscowego zakażenia ran TILI

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 21 czerwca 2021
Warto wiedzieć – nowy wskaźnik terapeutyczny miejscowego zakażenia ran TILI

Wskaźnik terapeutyczny miejscowego zakażenia ran (ang. Therapeutic Index for Local Infections – TILI), został po raz pierwszy opublikowany w 2019 roku. Interdyscyplinarny i międzybranżowy panel ekspertów, w skład którego weszli m.in. mikrobiolodzy i klinicyści z różnych dziedzin (w tym dermatolodzy i chirurdzy naczyniowi), specjalizujący się w profilaktyce i leczeniu miejscowych zakażeń ran, z siedmiu krajów europejskich (Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Polska i Wielka Brytania) zajmował się wypracowaniem konsensusu dla skali TILI. Nowa skala TILI koncentruje się ściśle na stanie klinicznym rany, co może pomóc znacznie ograniczyć niepotrzebne stosowanie leczenia przeciwdrobnoustrojowego, jak również przyspieszyć wdrożenie właściwej terapii w sytuacji zakażenia.