Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE LECZENIE RAN LECZENIE RAN RANY RANY PRZEWLEKŁE ANTYSEPTYKA ODLEŻYNY

Wytyczne w opiece nad raną

mgr piel. Elżbieta Szkiler, 19 marca 2021
Wytyczne w opiece nad raną

Rany niegojące się występują u około 500 tysięcy osób. Trudno powiedzieć, jakich etiologii jest najwięcej, ale z punktu widzenia pielęgniarki to odleżyny wiodą prym. Eksperci wskazują jednak, że najwięcej jest owrzodzeń goleni. Najważniejszym zadaniem osoby leczącej ranę jest prawidłowe zebranie wywiadu i przeprowadzenie badania rany.

Należy określić czynniki ryzyka powstania rany, a pierwszym zadaniem jest ich eliminacja lub redukcja. Należą do nich m.in. miażdżyca, niewydolność żylna, cukrzyca, choroby immunologiczne, unieruchomienie, ale także źle pielęgnowana skóra czy niedobory pokarmowe. Tylko stabilizacja chorób współistniejących umożliwi gojenie tkanek. Ograniczenia dostępu chorych do placówek ochrony zdrowia są dziś dużym problemem. Ale dotychczasowy brak schematów postępowania i rekomendowanych sposobów leczenia miejscowego sprawia kłopoty głównie pielęgniarkom, bo to one najczęściej zajmują się chorym z raną niegojącą się.

Na początku pandemii ukazał się pierwszy dokument Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran (SNLR) “Stanowisko w sprawie postępowania w ramach leczenia i opieki nad raną trudno gojącą się w okresie epidemii COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2” (Forum Leczenia Ran 2020; 1(1): 1–10). Znajdziemy tu wszystkie niezbędne zalecenia postępowania z raną w czasie pandemii koronawirusa, wytyczne postępowania z raną w warunkach domowych, metody samopielęgnacji ran przez chorego lub jego rodzinę i materiały ułatwiające edukację w tym zakresie. Dokument przedstawia krok po kroku pielęgnację rany, niezbędne preparaty i produkty oraz antyseptyki i dobór opatrunku w zależności od stanu rany.