Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO LECZENIE BÓLU ŁAGODZENIE BÓLU OCENA BÓLU

Łagodzenie bólu kapsaicyną

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 11 lipca 2022
Łagodzenie bólu kapsaicyną

Według definicji WHO ból to przykre, zmysłowe i emocjonalne odczucie związane z działaniem bodźca uszkadzającego lub mogącego uszkadzać tkanki (bodziec nocyceptywny) bądź określane jako takie odczucie.

Receptorami odpowiedzialnymi za odbiór bodźców bólowych są nocyceptory, występujące w postaci wolnych zakończeń nerwowych w skórze, narządach zmysłów oraz narządach wewnętrznych. Mogą być one pobudzane przez różne bodźce: 

  • termiczne (temperatury ponadmaksymalne),
  • mechaniczne (ucisk, ciśnienie),
  • chemiczne,
  • elektryczne.