Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI ANESTEZJOLOGIA GINEKOLOGIA BÓL PORODOWY ANALGEZJA POŁOŻNICZA PORÓD

O łagodzeniu bólu porodowego

2 lutego 2009

Doświadczenie bólu porodowego to temat aktualny od początku istnienia ludzkości, pomimo to nadal brakuje dobrej metody radzenia sobie z nim. Zdania na temat stosowania znieczulenia fizjologicznego czy farmakologicznego są podzielone. Znieczulenie zewnątrzoponowe uznawane jest aktualnie za najbardziej skuteczną metodę łagodzenia bólu z najmniejszymi skutkami ubocznymi. Rozpatrując metody łagodzenia bólu w trakcie porodu, musimy także zadać pytanie, jaki wpływ ma ból na noworodka, a także na związek matki i dziecka.