Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE INTERWENCJE PIELĘGNIARSKIE BÓL KRĘGOSŁUPA ŁAGODZENIE BÓLU DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE ZESPÓŁ BÓLOWEGO KRĘGOSŁUPA

Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z objawami zespołu bólowego kręgosłupa

21 września 2020
Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z objawami zespołu bólowego kręgosłupa

Zespół bólowego kręgosłupa wiąże się z powracającymi dolegliwościami bólowymi oraz czasowymi ograniczeniami aktywności ruchowej pacjenta. W artykule zaznaczone zostało najważniejsze zadanie, któremu powinien sprostać zespół pielęgniarski. Opiekunowie powinni zapewnić złagodzenie bólu, pomoc w momencie braku możliwości ruchowej pacjenta oraz zapobieganie dalszym powikłaniom neurologicznym.

Autorzy wymieniają problemy i niektóre interwencje pielęgniarskie, aby pomóc pacjentowi. Wśród problemów znalazły się możliwości: występowania powikłań w związku z ograniczoną aktywnością ruchową, zaostrzenia się objawów czy nawrót choroby. Jako interwencje podane zostały przykłady takie jak: wdrożenie praktyki przeciwodleżynowej, stopniowe wprowadzenie aktywności ruchowej (gdy jest to możliwe), edukacja pacjenta z zakresu zespołu bólu kręgosłupa.