Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ŚMIERĆ EUTANAZJA ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY

Ból, cierpienie, eutanazja

16 listopada 2008

Żądanie eutanazji godzi nie tylko w etos zawodu lekarza i pielęgniarki, ale przede wszystkim w pacjenta, zabierając mu prawo do realnego życia, godność i wartość, jaką przypisuje się każdej ludzkiej istocie. Współczesny model życia, nastawiony na karierę zawodową, zdrowie, sprawność oraz młodość kreuje iluzoryczny obraz życia bez cierpienia i złudzenie pełnej kontroli nad jego przebiegiem. Równocześnie brak akceptacji starości, odrzucenie cierpienia związanego z chorobą czy starością prowadzi do zainteresowania eutanazją jako formą zapewnienia „godnej śmierci", jako jednego ze sposobów rozwiązania problemu starości i cierpienia.