Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE LECZNIE BÓLU NOWOTWORY OPIEKA PALIATYWNA BÓL NOWOTWOROWY LEKI PRZECIWBÓLOWE

Diagnostyka i farmakoterapia bólu

24 marca 2010

Nie jest możliwe skuteczne leczenie bólu bez wstępnej i dokładnej diagnostyki, która w przypadku bólów nowotworowych decyduje o powodzeniu leczenia. Należy zebrać od pacjenta dokładny wywiad, który powinien zawierać informacje dotyczące nasilenia bólu (skale pomiarowe VAS, NRS, Likkerta) i jego przyczyny (rozpoznanie etiologiczne), a także rozróżnienie bólu receptorowego od neuropatycznego (rozpoznanie patofizjologiczne).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że leczenie bólów nowotworowych musi uwzględnić trzy elementy: ocenę bólu, przyjęcie właściwej strategii leczenia oraz zapewnienie jego ciągłości.

Ocena stanu psychicznego chorego, przebieg dolegliwości, dokładne badanie lekarskie, badania dodatkowe to kolejne ważne elementy, jakie powinny znaleźć się w wywiadzie. Przyjęcie właściwej strategii leczenia to sukces z dwóch powodów. Po pierwsze złagodzenie niepotrzebnego cierpienia, a po drugie poprawa jakości życia chorego z postępującą chorobą nowotworową. Ból, który ciągle przypomina o chorobie, ogranicza jego aktywność zawodową. Wpływa niekorzystnie na inne sfery życia: psychiczną, społeczną. Skuteczne leczenie jest jednym z podstawowych warunków przerwania takiej sytuacji.