Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE HOT

Konferencja online: Pielęgniarstwo operacyjne i chirurgiczne - współdziałanie zespołowe

7 lipca 2024
Konferencja PZWL: Pielęgniarstwo operacyjne i chirurgiczne

27 września 2024 odbędzie się Konferencja online kierowana do pielęgniarek operacyjnych i chirurgicznych. Podczas wydarzenia omówione zostaną aktualne wytyczne i procedury postępowania w wybranych, rozwijających się dziedzinach chirurgii. Przedstawione zostaną zasady współpracy zespołów pielęgniarskich w chirurgii zabiegowej, z perspektywy lekarzy chirurgów, pielęgniarek operacyjnych i chirurgicznych.