Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE OPERACJE BLOK OPERACYJNY

Pielęgniarstwo okołooperacyjne

dr n. o zdr. Dorota Kilańska, 21 grudnia 2020
Pielęgniarstwo okołooperacyjne

Pielęgniarstwo operacyjne… teoretycznie wszyscy wiemy, czym zajmują się pielęgniarki na bloku operacyjnym, ale czy na pewno? W Wikipedii czytamy, że „pielęgniarstwo okołooperacyjne to specjalizacja pielęgniarska, która współpracuje z pacjentami poddawanymi zabiegom operacyjnym lub innym zabiegom inwazyjnym. Pielęgniarki okołooperacyjne ściśle współpracują z chirurgami, anestezjologami, pielęgniarkami anestezjologami, technikami chirurgicznymi i pielęgniarkami”. Właśnie – współpracuje z pacjentami. Jak powinna wyglądać taka współpraca?

Przygotowując się do pisania artykułu przeprowadziłam wywiad i dowiedziałam się, że np. w Czechach pielęgniarka operacyjna spotyka się z pacjentem, przedstawia się, aby pacjent ją znał i już na sali operacyjnej nie jest anonimowa, co daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa. Z kolei międzynarodowa organizacja pielęgniarska International Federation of Perioperative Nurses opisuje tę specjalność tak: „pielęgniarstwo okołooperacyjne definiuje się jako specjalizację, która obsługuje pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym lub innym zabiegom inwazyjnym, w tym diagnostyce. Doświadczenie chirurgiczne obejmuje trzy fazy:  

  • przedoperacyjne (przed zabiegiem),
  • śródoperacyjne (w trakcie operacji),  
  • pooperacyjne (po operacji).