Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE CHIRURGIA OPERACJE BLOK OPERACYJNY

Pielęgniarka operacyjna

15 czerwca 2009

Pielęgniarki boku operacyjnego (instrumentujące lub pomagające do zabiegu operacyjnego) są ważnymi i niezbędnymi członkami zespołu operacyjnego. Powinny być sprawne manualnie, mieć zdolność koncentracji, umiejętność obserwacji i szybki refleks. Są to pielęgniarki, które ukończyły kurs kwalifikacyjny, kurs laparoskopowy dla pielęgniarek operacyjnych i wyspecjalizowały się w pracy na bloku operacyjnym.

Na bloku operacyjnym pielęgniarka operacyjna) pomaga chirurgowi w wielu różnych czynnościach przed, w trakcie i po zabiegu. Wymaga się od niej wiedzy z zakresu anatomii, chirurgii i technik wykonywania zabiegów, znajomości i przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki oraz współpracy z całym zespołem sali operacyjnej (chirurg, anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna, druga pielęgniarka instrumentariuszka i sanitariusz).