Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PRAWO ETYKA ZAWODOWA KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

3 listopada 2020

Zasady etyki zawodowej wynikają z uniwersalnych zasad etycznych i zobowiązują pielęgniarki i położne do przestrzegania praw pacjenta i dbania o godność zawodu, zaś działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej. Pielęgniarka i położna swoją postawą osobistą, zawodową i społeczną powinna dbać o prestiż zawodu i podnosić jego znaczenie w społeczeństwie.