Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE DIABETOLOGIA PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGIA OPIEKA DIABETOLOGICZNA CUKRZYCA SAMOOPIEKA

Bezpieczeństwo pacjenta w opiece diabetologicznej

4 sierpnia 2020

Aby poprawić bezpieczeństwo pacjentów z cukrzycą pracownicy ochrony zdrowia powinni oferować więcej edukacji zorientowanej na pacjenta, tworzyć zespoły interdyscyplinarne (lekarz, pielęgniarka, dietetyk), aby bardziej spójnie współpracować w opiece nad pacjentami z cukrzycą.

Przykładem są błędy wynikające z braku zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego w czasie wykonywania pomiarów glikemii mogą doprowadzić do zakażenia. Należy pacjenta poinformować, aby zachował bezwzględną czystość rąk, igły przeznaczonej do nakłucia używał tylko raz, a po nakłuciu używał jałowych gazików. Pacjent musi wiedzieć, że paski testowe należy przechowywać w chłodnym miejscu, a pudełko, w którym są przechowywane, otwierać tylko w momencie wyjęcia paska. Celem nowoczesnej opieki zdrowotnej nad pacjentem diabetologicznym jest samoopieka oraz wsparcie pacjentów w samodzielnym podawaniu insuliny. W opiece diabetologicznej osiągnięcie zalecanych celów leczenia cukrzycy, nadciśnienia tętniczego krwi i hiperlipemii znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, takich jak: zawały serca, udary, niewydolność nerek i przedwczesna śmierć. Błędy medyczne w populacji chorych na cukrzycę są częste. Wynika to z występowania chorób przewlekłych i chorób współistniejących oraz większej ilości przyjmowanych leków, co może powodować interakcje międzylekowe. Lekarze, farmaceuci i wszyscy pracownicy ochrony zdrowia powinni ze sobą współpracować, aby zmniejszyć ryzyko występowania błędów medycznych u pacjentów wysokiego ryzyka, takich jak chorzy na cukrzycę.