Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ETYKA ZAWODOWA HISTORIA PIELĘGNIARSTWA FLORENCE NIGHTINGALE

Oblicza etyki zawodowej

27 maja 2009

Szczególną rolę w społeczeństwie pełnią tzw. zawody zaufania społecznego. W grupie tej znajdują się pracownicy medyczni, a wśród nich najliczniejsza rzesza – pielęgniarki i położne. Współczesne pielęgniarki i położne mają gruntowne wykształcenie ogólne i specjalistyczne. Znają zagadnienia medycyny, pielęgniarstwa, a także elementy socjologii, psychologii, ekonomiki, zarządzania i prawa. Są odpowiedzialne nie tylko za pielęgnowanie w chorobie i w okresie rekonwalescencji, lecz również za planowanie, wykonanie i ocenę opieki w zakresie zachowania i umacniania zdrowia i zapobiegania chorobie. Są ważnymi członkami zespołu terapeutycznego, decydują o sprawach dotyczących pielęgnowania pacjenta.

Gdy medycyna traci kontakt z filozofią i etyką, to dotyka ją los rośliny odciętej od korzeni – usycha. 
Julian Aleksandrowicz 
 

W pielęgnowaniu samodzielnym pielęgniarki i położne współpracują z przedstawicielami różnych specjalności medycznych. W ostatnich latach w naszym kraju coraz bardziej wyrazisty jest taki właśnie wizerunek tej grupy zawodowej. Pielęgniarstwo przeszło długą drogę, zanim stało się zawodem. Inicjatorem pierwszych zakładów opiekuńczych, a później szpitali, było duchowieństwo. Zakłady opiekuńcze powstawały przy klasztorach, gdzie chorymi zajmowały się osoby duchowne, najczęściej siostry zakonne, które do swoich zadań przyuczały się w toku pracy przy chorym.