Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI EDUKACJA ZDROWOTNA

Edukacja zdrowotna w polskich szkołach. Rzecznik Praw Pacjenta wnioskuje o zmiany

28 stycznia 2024
Edukacja zdrowotna w polskich szkołach

Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, zwrócił się z apelem do Barbary Nowackiej, Ministry Edukacji Narodowej, o rozważenie włączenia do programu nauczania nowego przedmiotu o nazwie “Wiedza o Zdrowiu”, wzorowanego na przedmiocie “Wiedza o Społeczeństwie”.