Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE DIABETOLOGIA DIABETOLOGIA CUKRZYCA EDUKACJA CHORYCH NA CUKRZYCĘ EDUKACJA TERAPEUTYCZNA

Edukacja chorych na cukrzycę - cele, funkcje i znaczenie edukacji terapeutycznej

9 maja 2020

Edukacja terapeutyczna jest procesem ciągłym, stanowi integralną część leczenia, a także powinna umożliwić nabywanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą chorym na utrzymanie jak najwyższej jakości życia mimo choroby. Postępowanie terapeutyczne u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą jest złożonym procesem, który nie powinien kończyć się wraz z opuszczeniem szpitala przez chorego.

Celem edukacji terapeutycznej jest pomoc chorym i ich rodzinom w utrzymaniu partnerskiej współpracy z pracownikami służb medycznych oraz społeczeństwem. O konieczności prowadzenia edukacji jako metody leczenia cukrzycy świadczy fakt utworzenia Zespołu ds. Nauczania Cukrzycy Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą. W terapii cukrzycy przyjęto, że nadrzędnym celem edukacji jest przygotowanie pacjenta do aktywnego uczestniczenia w procesie leczenia. Ważne jest, by w edukacji chorych na cukrzycę wskazywać związki między prawidłowym żywieniem a wyrównaniem metabolicznym.