Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.05.2021
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE NIEDOCZYNNOŚĆ KORY NADNERCZY EDUKACJA ZDROWOTNA

Edukacja chorych z niedoczynnością kory nadnerczy

Niedoczynność kory nadnerczy jest chorobą rzadką, występującą z częstością około 100 przypadków na milion populacji. Jest to schorzenie poważne, gdyż nierozpoznane i nieleczone prowadzi do śmierci. Niedoczynność kory nadnerczy występuje w dwóch postaciach: pierwotnej, która jest spowodowana niedoborem kortyzolu (choroba Addisona, cisawica), oraz wtórnej, uzależnionej od niedoboru ACTH, czyli hormonu adrenokortykotropowego (kortykotropiny).