Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE DIALIZA DOMOWA CHOROBY NEREK DIALIZA OTRZEWNOWA CADO ADO

Poradnik edukacyjny - dializa domowa

15 marca 2009

„Dializa domowa – życie bez granic”  to kampania, założeniem której jest przekonanie osób cierpiących na przewlekłą chorobę nerek, że terapia nerkozastępcza nie musi oznaczać dla nich zmian uniemożliwiających aktywny styl życia.

Chorzy dializowani metodą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) wymagają od trzech do pięciu, najczęściej czterech, wymian płynu dializacyjnego na dobę. Plan wymian powinien być opracowany w porozumieniu z lekarzem, z uwzględnieniem aktywności pacjenta.