Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI INTERNA EDUKACJA ZDROWOTNA CHOROBY REUMATOLOGICZNE OPIEKA NAD PACJENTEM PRACA PIELĘGNIARKI REUMATOLOGIA

Edukacja pacjentów z chorobami reumatycznymi

2 października 2011

Europejska Liga Przeciwreumatyczna (EULAR) kładzie szczególny nacisk na edukację pacjentów prowadzoną przez pielęgniarki. Gotowość do uczenia się występuje u człowieka stale i w każdych warunkach, niezależnie od wieku. W edukacji pacjentów z chorobami reumatycznymi wykorzystuje się tę gotowość w maksymalnym stopniu.