Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.07.2022
POŁOŻNICTWO ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT CIĘCIE CESARKIE ŻYWIENIE NIEMOWLĄT TOP

Cięcie cesarskie – wyzwania w żywieniu noworodka w szpitalu i po wypisie

14 czerwca 2022
Obrazek artykułu

Rozwój medycyny perinatalnej, anestezjologii oraz technik operacyjnych spowodował zwiększenie bezpieczeństwa porodów drogą cięcia cesarskiego. Będąc współcześnie najczęściej na świecie wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, nadal pozostaje procedurą wysoce inwazyjną, wiążąc się z konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i emocjonalnymi zarówno dla matki, jak i noworodka.