Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
POŁOŻNICTWO ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT CIĘCIE CESARKIE ŻYWIENIE NIEMOWLĄT

Cięcie cesarskie – wyzwania w żywieniu noworodka w szpitalu i po wypisie

14 czerwca 2022
Cięcie cesarskie – wyzwania w żywieniu noworodka w szpitalu i po wypisie

Rozwój medycyny perinatalnej, anestezjologii oraz technik operacyjnych spowodował zwiększenie bezpieczeństwa porodów drogą cięcia cesarskiego. Będąc współcześnie najczęściej na świecie wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, nadal pozostaje procedurą wysoce inwazyjną, wiążąc się z konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i emocjonalnymi zarówno dla matki, jak i noworodka.