Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.07.2022
AKTUALNOŚCI ŻYWIENIE NIEMOWLĄT KARMIENIE PIERSIĄ MLEKO MODYFIKOWANE MLEKO MATKI

Żywienie niemowląt – najczęstsze błędy rodziców

16 lipca 2021
Obrazek artykułu

Mleko krowie lub roślinne można podawać niemowlętom? Nie. Tymczasem z badań zleconych w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego na temat żywienia dzieci w 1. roku życia wynika, że 23 proc. ankietowanych rodziców zadeklarowało podawanie niemowlęciu mleka krowiego, a roślinnego – 18 proc.