Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE PRZEWODU POKARMOWEGO FGID ULEWANIE KOLKA NIEMOWLĘCA ZAPARCIA ALERGIA U NOWORODKA

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci – jak skutecznie pomóc?

null
dr hab. n. o zdr. Beata Pięta, 12 października 2021
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci – jak skutecznie pomóc?

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (FGID, ang. functoinal gastrointestinal disorder) dotyczą niemowląt na całym świecie. Nie obserwuje się zwiększonej częstotliwości występowania FGID u niemowląt w krajach rozwijających się [1].