Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024

Agresja chorego jest powszechnym zjawiskiem w codziennej praktyce pielęgniarskiej. W tej sytuacji warto poznać kilka najczęściej występujących zachowań pacjentów oraz sposoby postępowania w konkretnych przypadkach. Jedna z definicji agresji mówi, że jest to „zachowanie wrogie (niekiedy gwałtowne), fizyczne lub słowne, związane z pojawieniem się takich stanów emocjonalnych, jak rozdrażnienie, niezadowolenie, napięcie, gniew, rzadziej zagrożenie, strach lub lęk – skierowane przeciwko zewnętrznym źródłom wymienionych stanów emocjonalnych.