Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE GLUKOMETR MONITOROWANIE GLIKEMII CUKRZYCA W CIĄŻY CUKRZYCA

Bardzo ważne zmiany dla diabetyków

28 lipca 2022
Bardzo ważne zmiany dla diabetyków

Dorośli pacjenci chorujący na cukrzycę, w trakcie intensywnej insulinoterapii, w tym kobiety w ciąży oraz osoby niewidome z cukrzycą leczone insuliną, będą mieli większy dostęp do systemów monitorowania glikemii. 8 lipca pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.