Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE DIABETOLOGIA CUKRZYCA GLIKEMIA MONITOROWANIE GLIKEMII GLUKOMETR STĘŻENIE GLUKOZY WE KRWI

Metody monitorowania glikemii - glukometr

19 października 2020
Metody monitorowania glikemii - glukometr

Stężenie glukozy we krwi, czyli glikemia, w przebiegu leczenia cukrzycy podlega ciągłej ocenie. Ważna jest samokontrola glikemii, czyli oznaczanie glukozy w czasie rzeczywistym, wykonywana przy użyciu glukometrów. Dzięki pełnej krwi włośniczkowej uzyskuje się wynik badania - stężenie glukozy w osoczu.

Pomiar stężenia glukozy w osoczu dokonywany jest przy użyciu pasków testowych, które zawierają enzymy – dehydrogenazę glukozy (GDH) lub oksydazę glukozową (GOD). We współczesnych glukometrach wykorzystana jest amperometryczna technika pomiarowa. Oznaczenia glukozy wykonywane przy użyciu glukometrów mogą podlegać działaniu różnych czynników zakłócających, wpływających na dokładność i precyzję pomiaru. Dokładność glukometru ma kluczowe znaczenie w ocenie skuteczności terapii oraz w sytuacji wykrywania stanów hipoglikemii i hiperglikemii. Nauczenie chorego prawidłowej obsługi glukometru to zadanie pielęgniarki. Ważne jest, aby chory przestrzegał zasad poprawnego posługiwania się glukometrem.