Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE CUKRZYCA CUKRZYCA U DZIECI EDUKACJA ZDROWOTNA DIABETOLOGIA

Wyzwania pediatrii. Dziecko z cukrzycą w szkole

17 lutego 2012

Cukrzyca jest zespołem chorobowym o niejednolitej etiologii i zróżnicowanym przebiegu klinicznym. Wspólną cechą wielu zaburzeń metabolicznych jest stale podwyższone stężenie glukozy we krwi. W Polsce liczbę chorych w wieku rozwojowym szacuje się na ok. 15 tys. i liczba ta wzrasta. Cukrzyca najczęściej ujawnia się w wieku 12–15 lat, jednak coraz częściej zachorowania stwierdza się u dzieci poniżej 6. roku życia. W ostatnich latach obserwuje się wśród dzieci i młodzieży niepokojący wzrost zachorowań na cukrzycę typu 2.