Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE CUKRZYCA STĘŻENIE GLUKOZY WE KRWI GLIKEMIA GLUKOMETR POMIAR GLIKEMII

Samokontrola i samoobserwacja w cukrzycy - nowoczesny sprzęt do kontroli glikemii

25 lutego 2019

Osoby chore na cukrzycę muszą wiedzieć jakie jest właściwe postępowanie i obchodzenie się ze sprzętem, dzięki czemu podnoszą swoją jakość życia. W artykule zostały wyszczególnione cele (np.: osiąganie najlepszych wyników glikemii, modyfikacja dawek insuliny, zaangażowanie w proces leczenia), korzyści (np.: dobre samopoczucie, normalizacji glikemii, zmniejszenie ryzyka powikłań) i elementy (np.: umiejętność doboru produktów spożywczych, pomiar i ocena masy ciała, pielęgnacja stóp) samokontroli.

Autorzy zaznaczają, że urządzenia do pomiaru stężenia glukozy we krwi dzielą się na dwie grupy: glukometry i systemy ciągłego monitorowania glikemii. Oba rodzaje zostały opisane w artykule. Kolejny element opisany przez autorów artykułu to czynniki zakłócające pomiar glikemii (środowiskowe, technologiczne, fizjologiczne). Dodają również w samokontroli i samoobserwacji w cukrzycy ważna jest rejestracja pomiarów glikemii.