Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH MINISTERSTO ZDROWIA PRACA PIELĘGNIARKI WYNAGRODZENIE

Zmiany w DPS-ach. Odpowiedź MZ na apel Rzecznika Praw Obywatelskich

12 kwietnia 2022
Zmiany w DPS-ach. Odpowiedź MZ na apel Rzecznika Praw Obywatelskich

Prowadzone są prace mające na celu umożliwienie DPS-om wykonywanie działalności leczniczej i w konsekwencji zawierania przez nie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia - informuje resort zdrowia. Aktualnie pielęgniarki niechętnie podejmują się pracy w tych placówkach ze względu na niskie wynagrodzenie.