Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

13 grudnia 2017

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa ustanawiana jest nad chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Na podstawie oceny wydolności samoobsługowej według skali Barthel następuje kwalifikacja do opieki, którą obejmowane są osoby przewlekle chore somatycznie i psychosomatycznie, które przebywają w domu i są niezdolne do samoopieki i samopielęgnacji. Do pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej nie kwalifikują się osoby w ostrej fazie choroby psychicznej.