Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.03.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

13 grudnia 2017

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa ustanawiana jest nad chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Na podstawie oceny wydolności samoobsługowej według skali Barthel następuje kwalifikacja do opieki, którą obejmowane są osoby przewlekle chore somatycznie i psychosomatycznie, które przebywają w domu i są niezdolne do samoopieki i samopielęgnacji. Do pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej nie kwalifikują się osoby w ostrej fazie choroby psychicznej.