Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
AKTUALNOŚCI PRACA PIELĘGNIARKI GERIATRIA

Rząd zajmie się warunkami pracy w domach pomocy społecznej

18 lutego 2021
Rząd zajmie się warunkami pracy w domach pomocy społecznej

W środę w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dotyczyło sytuacji pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy Społecznej.