Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ PIELĘGNIARSTWO PORT NACZYNIOWY CHOROBY PRZEWLEKŁE

Zastosowanie portów naczyniowych w leczeniu chorób przewlekłych – część II

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 15 marca 2022
Zastosowanie portów naczyniowych w leczeniu chorób przewlekłych – część II

Obsługa portu dożylnego wymaga szczególnej staranności i uwagi ze strony pielęgniarki. Postępowanie zgodnie z procedurą rekomendowaną przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i zapobiega powikłaniom związanym z niewłaściwą obsługą portu. 

Sama kaniulacja naczyń jest procedurą medyczną obarczoną stosunkowo dużym ryzykiem zdarzenia niepożądanego m.in. w postaci infekcji. Ryzyko to jest związane przeważnie z faktem przerwania ciągłości skóry oraz ścian naczynia i obecnością ciała obcego w naczyniu krwionośnym. Według opracowanych standardów ryzyko wystąpienia zakażeń uzależnione jest od takich czynników jak:

  • choroba podstawowa pacjenta,
  • wiek pacjenta,
  • intensywność wykorzystywania cewnika,
  • częstość wykonywanych manipulacji oraz
  • od pielęgnacji miejsca wkłucia.