Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ PIELĘGNIARSTWO PORT NACZYNIOWY

Zastosowanie portów naczyniowych w leczeniu chorób przewlekłych

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 15 października 2021
Zastosowanie portów naczyniowych w leczeniu chorób przewlekłych

Porty naczyniowe stanowią stały, długoterminowy i szybki dostęp do centralnych naczyń żylnych. Porty zakłada się u osób leczonych przewlekle, gdzie wymagane jest częste podawanie preparatów drogą dożylną m.in. z powodu choroby nowotworowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, mukowiscydozy, astmy oskrzelowej, choroby reumatycznej, porfirii czy hemofilii.

Stosowany jest również w leczeniu paliatywnym, gdy konieczne jest podawanie leków przeciwbólowych, płynów lub preparatów do żywienia pozajelitowego, a niemożliwy dostęp do naczyń obwodowych utrudnia leczenie chorego.