Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE ZAKAŻENIA ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ CEWNIK MOCZOWY

Zapobieganie zakażeniom, czynniki ryzyka i ich kontrola na oddziałach intensywnej terapii medycznej

26 lutego 2018

Czynniki ryzyka zakażenia związane z opieką zdrowotną to antybiotykoterapia, cewnik moczowy, cewniki donaczyniowe, wentylacja mechaniczna, zabiegi chirurgiczne związane z naruszeniem ciągłości tkanek. Podkreśla się, że w wielu sytuacjach zakażenie jest nieuniknione ze względu na skomplikowane procedury, długi okres hospitalizacji i współwystępujące czynniki zwiększające ryzyko.

W pierwszej części tekstu opisano jakie są czynniki ryzyka oraz w jaki sposób powinno zapobiegać się zakażeniom. W drugiej części przedstawiono opis przypadku pacjenta przyjętego na oddział intensywnej terapii oraz interwencje, które zostały podjęte podczas jego pobytu w szpitalu. Następnie opisano jak prawidłowo powinna wyglądać opieka nad pacjentem z cewnikiem moczowym. Podkreślono wagę monitorowania procesu prewencji i wymieniono podstawowe zasady ogólne z tym związane.